Rss feedTweeter buttonFacebook buttonTechnorati buttonReddit buttonMyspace buttonDelicious button
Nov
25

Eenheid, sleutel tot ontwikkeling

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid “DOE” is trots om onderdeel te zijn van dit mooi, duidelijk afgebakend en in vele opzichten rijk gebied op deze aardbol bekend onder de officiele naam Republiek Suriname en in de volksmond als Switi Sranan kondre.

 

Terugblik

De eenheid onder druk

In aanloop naar de onafhankelijkheid was de grootste uitdaging het creëren van  eenheid. Om deze uitdaging concreet te maken een algemene definitie van het begrip eenheid:

Een eenheid is een geheel met kenmerkende (karakteristieke) eigenschappen

 

De vraag wat bindt ons samen en hoe kunnen wij dat wat ons bindt bundelen tot een kracht voor ontwikkeling? Daar kom je niet aan  toe als het besef van eenheid niet is doorgedrongen tot het leiderschap en doorsijpelt tot het brein van  iedere Surinamer. De leiders van toen hebben op hun manier een bijdrage geleverd, maar een gemeenschappelijke visie over de stappen die nodig zijn voor het creëren van eenheid daar is onvoldoende  bij stilgestaan. De ego’s waren blijkbaar belangrijker dan het ontdekken, formuleren en stimuleren van sterke kenmerkende eigenschappen van de natie, in het belang van de eenheid. Die periode kenmerkt zich door grote ver-deeldheid, die uitmondde in spanning en  maatschappelijke erupties: de brand van het belastingkantoor, de exodus uit Suriname van delen uit vrijwel alle etnische groepen, hooglopende etnische spanningen, een complete spraakverwarring onder politici, die vooral tot uiting kwam door het creëren van vijandbeelden.

 

Creativiteit, een belangrijk element om eenheid te creeren

Na het proclameren van de onafhankelijkheidsdatum was er geen weg terug. Premier Henck Arron verklaarde dat Suriname “ultimo 1975”  onafhankelijk moest zijn. De creativiteit won het langzaam maar zeker van de verdeeldheid. Surinamers in binnen en buitenland namen het voortouw. Hun stem in de vorm van muziek- en dichtkunst hebben het uiteindelijk gewonnen van politici met hun spraakverwarring.  Door hun creativiteit componeerden zij liederen waarin de boodschap van eenheid werd vertolkt. De eenheid die nodig is voor ontwikkeling van ons land.

 

Wan un de, van Sonora Paramarera, Suriname Merdika, Sranan kisi wan man pikin/Wan Uma pikin van “Lieve” Hugo en Wan nyun historia gi Sranan van Oscar Harris klinken nog als de dag van gisteren. Allemaal liederen die het belang van   eenheid voor een natie aangeven. Het bekende “Wan Bon” van de nationale dichter Dobru weergalmde door het land. Onze nieuwe vlag, gevormd door de jonge Surinamers van alle culturen, die hier zijn samen gebracht symboliseerde een levende, bewegende eenheid. Dit is de balans, het volk had een dieper besef van wat nodig is. Bij nogal wat leiders was het slechts oppervlakking aanwezig.

 

Blik in de toekomst

Eenheid maakt ons blijvend afhankelijk van elkaar

Ondanks continuiteit in leiderschap, politieke macht en de voortdurende creativiteit van Surinamers, zijn wij na 39 jaar onafhankelijkheid niet waar wij hadden moeten zijn. De belangrijkste reden is het ontbreken van de nationale eenheid of een visie met betrekking tot het creëren, ontwikkelen en consolideren daarvan onder Surinamers waardoor de gewenste ontwikkeling zichtbaar zal worden.

 

Het besef dat eenheid automatisch een onderlinge afhankelijkheid in zich herbergt moet nu meer dan ooit tot ons door dringen, zowel bij het volk als het leiderschap. Vanuit dit uitgangspunt biedt de DOEpartij tenminste voor de komende 39 jaar verbindend en diendend leiderschap, waarbij gedacht wordt vanuit gezag en niet vanuit macht.

 

Wie de gunst van dit creatief volk verlangt, om haar in eenheid te kunnen leiden naar daadwerkelijk versnelde ontwikkeling moet ophouden met

-          vijandbeelden onder het volk te creeren.

-          etnische sentimenten subtiel of openlijk op een negatieve wijze te benadrukken.

-          persoonlijk of groepsbelang voorkeur te geven boven het nationaal belang.

-          zichzelf of de groep waartoe die behoort meer te achten dan de ander.

-          het machtsdenken te propageren omdat het anderen uitsluit.

 

De Partij DOE roept daarom middels het volgend citaat uit een bekend lied alle Surinamers op zichzelf te onderzoeken en het besluit te nemen om een concrete bijdrage te leveren aan de eenheid, die nodig is voor de ontwikkeling van ons land.

 

“Mi kondre tru mi lobi yu, Yu moi tru na mi ai. Na bun fu  yu mi suku tru, A ogri musu wai”

 

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid wenst aan het gehele volk een bezinningsvolle onafhankelijkheidsviering toe.

 

DOE logo en adres

Nov
22
Beste DOE leden/sympatisanten,
U wordt van harte uitgenodigd voor een Grote Sportdag georganiseerd door kern Goedeverwachting.
Kom met z’n allen en DOE mee want sporten is gezond.
Sport
Sep
07

Jong DOE prijsvraag

‘Kondreman, fa ye firi?’

 

DOE mee en win!
Hoe ervaar jij Suriname? Hoe denk jij over het leven in Suriname? En wat vindt je ervan? Hoe denk jij over politiek? Wat vind je van de mogelijkheden die jou worden geboden als jeugd en hoe hoort dit volgens jou te zijn? Mogelijkheden en kansen op het gebied van scholing, werk, uitgaans mogelijkheden en wonen? Hoe voel je je hierover? Hoe vind jij dat er met jou wordt omgegaan? Hoe gaan Surinamers met elkaar om? Hoe denken Surinamers? Wat is Goed van Suriname? Wat is Fout van Suriname? Wat wil JIJ voor Suriname?

 

Laat simpelweg jouw stem horen over hoe je je voelt over Suriname.

 • Je bent tussen de 13-30 jaar.
 • Je doet mee door middel van het inzenden van een foto, een filmpje, een audiobestand met spoken word of een gedicht. Hierbij houd je je aan de spelregels.
 • Jouw ingezonden stuk  heeft te maken met het thema “Kondreman, fa ye firi?”
 • Jouw  ingezonden stuk mag niet langer dan 5 minuten zijn.
 • Je vermeldt in het privé bericht van jouw ingezonden stuk je naam, emailadres en telefoonnummer. En gebruikt 5 zinnen voor het toelichten van jouw ingezonden stuk i.v.m. het thema “Kondreman, fa ye firi?”.

 

De prijs
Wij belonen het ingezonden stuk met de meeste likes (en welke voldoet aan de spelregels) met een mooie prijs: een Galaxy Tab . Inzenden kan vanaf maandag 1 september 2014.

 

Inzenden

Middels een private message via de Facebookpage van  ’JongDOE’ kan je je stuk inzenden. Binnen 2 dagen ontvang je een bevestiging van ontvangst. In dat bericht zal ook worden meegedeeld wanneer en of jouw stuk wel of niet geplaatst zal worden op basis van de gestelde spelregels. 

 

Likes

Vanaf het moment dat jouw stuk op de Facebook pagina van “JongDOE” is geplaatst, kan het stemmen van start gaan. Maak zoveel mogelijk reclame voor jouw eigen ingezonden stuk en roep anderen op om te stemmen. Dit kan in en buiten de school, via een nieuwsbrief, een bericht op jouw eigen facebook, via een flyer etc. Let wel alleen het aantal “likes” van jouw ingezonden stuk op de “JongDOE” facebook pagina gelden voor de wedstrijd.

Verzamel zoveel mogelijk stemmen en win!! Iedereen kan stemmen zowel mama, papa, oma, opa, de buurman, de juf van je klas etc.

 

Winnaar

Tot en met 13.00 ’s middags op vrijdag 19 september kan er gestemd worden. Na 13.00pm zullen de stukken van de “JongDOE” facebook worden verwijderd.

 

De contestant met de meeste likes zal tussen 13.00-15.00pm gecontact worden met het verzoek vrijdagavond 19 september aanwezig te zijn bij het Politiek Cafe van JongDOE, te Ons Huis om 18.00u. Het aantal totale likes per contestant zal op die locatie bekend worden gemaakt. En de prijs zal aan de winnaar worden overhandigd.

 

Regels

 • Jij bent zelf degene die het stuk heeft opgesteld.
 • Indien er foto’s of beelden zijn waar in anderen voorkomen, heb jij hun toestemming nodig om het stuk in te dienen.
 • Je dient de mening van anderen die een reactie hebben ingestuurd op jouw stuk te respecteren.

 

Onderstaande inzendingen worden niet geplaatst/ verwijderd:

 • reclame voor producten, evenementen, artiesten en andere websites die een URL bevatten of in hoofdletters (Caps Lock) geschreven zijn;
 • inzendingen die kwetsend, beledigend, of aanstootgevend zijn, en inzendingen die aantoonbaar onjuist of niet ter zake doende zijn (“off topic”).

 

JongDOE behoudt zich het recht voor om:

 • te allen tijde de reactie mogelijkheid uit te zetten (ook wanneer er al reacties zijn geplaatst);
 • de reactiemogelijkheid (al of niet na een waarschuwing) voor een bezoeker te blokkeren.
 • beweringen en meningen, die geuit worden in de reacties van derden op de site, worden op eigen titel en verantwoordelijkheid ingezonden. Daarvoor JongDOE geen verantwoordelijkheid.

 

Over het toepassen van deze regels kan niet worden gecorrespondeerd. Met het inzenden van jouw stuk ga je akkoord met bovengenoemde regels.

 

JongDOE kan deze regels en voorwaarden te allen tijde aanpassen. Wij adviseren daarom de regels regelmatig te bekijken.

 

DOE logo en adres

Sep
07

‘WI sten’

 

Net de meeste landen in zowel het Caraïbisch gebied als Zuid Amerika, is Suriname geen uitzondering op het gebied van jongerenwerkloosheid. Een fenomeen zo bekend, dat het een groot deel van de jongeren treft, hetzij de “gediplomeerde” als de niet “gediplomeerde” jongeren.

 

Het wordt jongeren vaak gezegd dat zij moeten studeren en hard hun best moeten doen op school, als garantie voor een goede baan voor de toekomst. Studeren is niet iets dat gemakkelijk of moeilijk is, het hangt er geheel vanaf hoe een student in elkaar zit en die zich inzet. Al met al lukt het na ongeveer 11 jaren (VOJ, VOS en de Universiteit) om de school af te ronden. Het wordt dan tijd om te werken, om een (goede) baan te vinden.

 

Hier is precies waar (voor de meeste jongeren) de ellende begint, opzoek gaan naar een gedegen baan. Van ingewikkelde sollicitatieprocedures bij een uitzendbureau tot ingewikkelde gesprekken bij werkgevers. Het is alles behalve gemakkelijk om een (relevante) baan te vinden en dit ondanks de diploma’s die de jongeren op zak hebben. De arbeidsmarkt is thans veel eisender dan voorheen. Verder spelen volgens sommigen de wereldwijde economische problemen een rol.

 

Volgens informele bronnen wordt er vaak ook gezegd dat de politiek een grote rol speelt in het fenomeen van werkloosheid. Dit omdat mensen gewoon, zonder daarvoor een gedegen diploma te hebben, geholpen worden aan werk. Dit leidt tot meer frustraties van jongeren die wel een diploma hebben, maar niet de politieke connecties. “Velen” zijn dan ook geneigd een link te leggen tussen het probleem van werkloosheid en de (vroege) drop-outs. Het heeft volgens hen geen zin door te studeren en dit terwijl anderen zonder (het juiste) diploma geholpen worden aan een (goede) baan.

 

Eén ding staat in dit alles wel vast en dat is dat jongeren de toekomst zijn van morgen. Waar en wanneer zij dat kunnen moeten zij hun stemmen laten horen en daarbij sterk aangeven wat wel al dan niet werkt voor hen. Mede in het kader hiervan willen de jongeren van de politieke organisatie ‘Democratie en Ontwikkeling in Eenheid’ (DOE) hun stem laten horen over het “fenomeen van jongeren werkloosheid in Suriname”.

 

Ten aanzien hiervan willen zij een “politiek café” organiseren op vrijdag 19 september 2014, waarbij zij met andere jongeren zullen praten over het probleem. Ook zullen zij het verantwoordelijke ministerie (Ministerie van Arbeid) e.a. specialisten uitnodigen om te komen praten over dit probleem waarmee jongeren te kampen hebben. ook willen wij die dag gebruiken om jongeren in contact te brengen met diverse uitzendbureaus en hen van informatie over het werven van een baan verschaffen. Als jongeren van een politieke organisatie willen zij hun stem ook laten horen en zodoende ook bijdragen aan oplossingen voor het probleem. Dit evenement zal plaatsvinden te ‘Ons huis’  van 18.00u- 22.00u.

 

Verder vindt jongDOE dat tegenwoordig duidelijk te merken is dat jongeren nadenken over hun toekomst en dat van hun land. Zij laten steeds meer hun stem horen over zaken die voor hen niet door de beugel kunnen en worden steeds actiever in de politiek.

 

Vanwege deze ontwikkelingen wil jongDOE helpen om jongeren meer mogelijkheden te bieden om hun stem op een creatieve manier te laten horen. jongDOE wil de jongeren nog meer prikkelen om een kritische, maar ook oplossingsgerichte en optimistische houding in te nemen als het gaat om hun eigen toekomst en die van Suriname.

 

Daarom wil jongDOE, in samenwerking met andere jongerenorganisaties, de gelegenheid bieden aan jongeren om beloond te worden voor het helpen meedenken en werken aan een beter Suriname. Dat willen wij doen door jongeren op te roepen om korte filmpjes (sketches), gedichten/ spoken word, of andere samen te stellen en in te zenden naar de (jong)DOE- facebook pagina. Het thema voor deze keer is: ‘kondreman fa ye firi’. En het ingezonden stuk met de meeste likes wint. Let wel: de ingezonden beelden worden eerst gescreend.

 

De bekendmaking van de winnende opname zal plaatsvinden op onze ‘eerste jongeren politiek cafe’, die gehouden wordt op 19 september 2014. Verder krijg de winnaar zijn/ haar prijs overhandigd na het presenteren van de opname.

 

DOE logo en adres

Aug
26

President, u bent op het verkeerde been gezet door uw adviseurs. Sinds juli 2013 was het bericht over mindering van toevoer u reeds bekend. U heeft aangegeven bij de opening van de nieuwe powerplant aan de Saramaccastraat, dat stroomuitval vanaf dat moment tot het verleden zou behoren.  Helaas zien we korte tijd daarna dat EBS loadshedding moet toepassen.

 

Het kan niet slechts aan ‘drukte’ worden toegeschreven, waardoor dit probleem  niet op preventieve wijze is aangepakt. Personen die zaken niet goed aanpakken, moeten vanwege incompetentie worden bedankt.

 

Het voorstel  om met een  Israëlisch bedrijf in zee te gaan om dorpen om het binnenland van zonne energie te voorzien,  achten we prima. Toch is er een plaatselijk bedrijf geweest dat op dit punt een belangrijk voorstel aan de president heeft gedaan. Ik heb uit onderzoek begrepen dat binnen zes maanden door dit bedrijf tien megawatt aan zonne energie geleverd zou kunnen worden.

I am Gold heeft reeds het goede voorbeeld gegeven door een zonne energie installatie neer te zetten.

 

Voorstellen van de regering ivm deze crisis juichen wij toe w.o. het inbrengen van emergencypower en het laten draaien van airco’s bij de overheid slechts van 10.00- 14.00u.

 

In DNA is al een tijd terug bij herhaling gevraagd om doorlichting  van EBS.  Het bedrijf is enerzijds verlieslatend, terwijl hoge salarissen worden uitbetaald, soms hoger dan het inkomen van ministers.  President, is het zo dat werknemers van EBS geen electriciteit en gas betalen? Hier wil ik duidelijk antwoord op. Krijgt de afdeling Interne Controle inderdaad ruimte om alles voor wat offertes, inkomsten en uitgaven betreft, te controleren?  Zijn er EBS toppers die al een jaar niet meer op het werk verschijnen maar nog steeds uitbetaald worden met behoud van een dienstauto?

 

Is het zo dat er sommige medewerkers op lager niveau meer verdienen dan managers op topniveau, terwijl er anderen er werken die zich blijven scholen, diploma’s halen, maar toch op het zelfde salarisniveau blijven?

 

Wat hield de exit-regeling van de vorige directeur in. Hoeveel heeft dat het bedrijf of de Staat gekost?

 

Ik stel deze vragen en zie graag antwoord, juist omdat in tegenstelling tot TELESUR, STAATSOLIE die winstgevende bedrijven zijn, bij de EBS geen sprake van is, terwijl er vraagtekens geplaatst worden bij nde bedrijfsvoering.

 

We weten dat de kosten van energie beneden de werkelijk prijs liggen. Dit moet eindelijk worden aangepakt. Burgers die meer verdienen moeten marktconform betalen terwijl lagere inkomens op subject subsidie een beroep zouden mogen doen. In gesprekken als fractieleiders met de presidentiële energie cie is ook voorgesteld om basisgebruik tegen een vast tarief  aan te bieden en alle extra verbruik tegen een ander tarief.

 

Mevr. de voorzitter ik geloof in continuïteit van beleid. U zal mij daarom zelden hier trekken over wat de vorige en de huidige regering gedaan hebben in m.n. negatieve zin.  Zo is er enkele jaren geleden een spaarlampen project uitgevoerd. Het was door de vorige regering bedoeld om stroomverbruik te verminderen. Hoe staat het met dat project. Wij hebben hier lange tijd niets meer over gehoord.  We zijn meesters in het opbouwen en afbreken om daarna weer opnieuw te beginnen. Vele landen in Europa maar ook Singapore, Barbados zijn voorbeelden waar continuïteit van beleid wordt toegepast. Zet goed beleid voort, regeringsoverstijgend, anders zijn we in 2015 nog op precies hetzelfde niveau.

 

Wij vragen de regering, en dit is misschien nu niet aan de orde, ook te kijken naar het feit dat de Jules Wijdenbosch brug er staat en dat er tot nu toe geen tol wordt geheven, terwijl er onderhoudswerkzaamheden op regelmatige basis moeten plaatsvinden. Misschien politiek een impopulaire maatregel, maar we moeten hier wel naar kijken. Hetzelfde met pensioenen, di8e niet vanuit de kas van het pensioenfonds betaald kunnen worden, omdat die leeg is, en dat de middelen hiervoor steeds op de begroting van de Staat worden opgebracht. Aaan deze zaken moet aandacht besteed worden en maatregeling om hierin ordening te brengen zijn noodzakelijk.

 

Tenslotte: De tijden die door EBS mbt de loadshedding worden doorgegeven, kloppen niet helemaal. Verzoek om deze zaak zo exact mogelijk aan te geven, omdat burgers, instellingen, organisaties, verenigingen en anderen hun programma op dat schema instellen.

 

DOE logo en adres