Rss feedTweeter buttonFacebook buttonTechnorati buttonReddit buttonMyspace buttonDelicious button
Mar
09

Actie klok voor vrouwen

 

Sometimes life can be tough, but always remember: so are you.

 

Deze uitspraak zegt in een keer hoe vrouwen wereldwijd en in Suriname ervoor staan. De quote roept vrouwen ook op om te blijven inspireren en de bron van hoop te blijven die zij door de eeuwen heen zijn geweest, dwars door alles heen.

 

Het is nu meer dan ooit de tijd voor strategische acties om in posities  te komen waar beleid gemaakt wordt. De Wereld  en Suriname moeten het beter gaan doen!  Zolang vrouwen, die het groter deel van de uitmaken, buiten beleidsdomeinen gehouden worden,  zullen ontwikkeling, rechtvaardigheid, vrede en stabiliteit slechts kreten blijven.

-       Strategische actie in de zin van  serieus samen denken en doen  is gerechtvaardigd als wij kijken naar het beeld welke de afgelopen dagen o.a. door de Secretaris Generaal van de VN is geschetst  over de huidige omstandigheden van vrouwen wereldwijd.

-       De grote afwezigen op beleidsniveau zijn vrouwen

-       De grootste groep armen zijn vrouwen

-       De grootste groep werklozen zijn vrouwen

-       De grootste groep analfabeten zijn vrouwen

-       De grootste groep mensen die bloot staan aan vele vormen van geweld zijn vrouwen

 

Er is niet gezegd dat

 • Vrouwen niet kunnen of willen functioneren op beleidsniveau
 • vrouwen ervoor kiezen om arm te zijn,
 • om niet te werken,
 • om zich niet te scholen
 •  vrouwen de  situaties creëeren waar zij geweld ervaren

 

Wat hierboven is geschetst  moet u zien als het effect van besluiten die anderen – voornamelijk beleidsmakers- ook nemen voor vrouwen.

 

Effecten zijn de uitkomsten van de werking van systemen.

 

Neem bijvoorbeeld het besluit om oorlog te voeren.  Dit vloeit o.a. voort uit de drang om macht te tonen en  grote winsten die gepaard gaan met wapenhandel.  Enkele gevolgen zijn:

-       dat gezinnen uit balans raken omdat mannen wegtrekken om oorlog te voeren

-        de vrouwen er alleen voor staan om zowel materiële als immateriële effecten op te vangen voor hen en de kinderen.

-        In praktische alle gevallen leidt dit tot stijging van armoede, werkloosheid en analfabetisme.

-       Vrouwen worden verkracht en houden  trauma’s hiervan over.

 

Daarna komen regeringen met plannen om armoede tegen te gaan, werkgelegenheid en scholings-kansen te creëren. Ze houden het echter net op het niveau dat de vrouwen niet mee kunnen beslissen over hoe hun  toekomst en van de kinderen, die van hen afhankelijk zijn, eruit moet zien. De vrouwen hebben daardoor haast geen inspraak.

 

De vraag luidt dan: waar zijn we mee bezig? Welke actie zal ertoe leiden dat wij deze vicieuze cirkel doorbreken?

 

Vrouwen moeten mee beslissen!

Waarom?

-       omdat de wereld en Suriname anders zoveel potentie verspilt

-       Ondanks alles, nemen vrouwen  steeds weer het besluit om te leven,  te motiveren, te inspireren, te studeren en te werken aan een betere toekomst in zowel economisch, politiek en sociaalmaatschappelijk opzicht.

 

Vrouwen horen erbij!

 

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

VOOR NADERE INFO:  TEL. 8752239

 

DOE logo en adres

Feb
26

d1

 

Er vinden voortdurend veranderingen plaats in ons leven. Dat kan niemand ontkennen. Sterker nog, sommige veranderingen kan niemand tegenhouden. Anders is het met veranderingen die wij wel kunnen beïnvloeden, maar – jammergenoeg – nalaten dit te doen.

 

Opeenvolgende verkiezingen – vanaf 1987-2015 – wordt tijdens verkiezingscampagnes door alle  politieke partijen/partijcombinaties verandering aan het volk beloofd. Wij  noemen u enkele issues, die haast elke verkiezing terugkomen op hun lijstje:

 • Wijziging Grondwet
 • Wijziging Kieswet
 • Eerlijke verdeling van inkomsten grondstoffen
 • Bestrijding van  vele vormen van corruptie
 • Hervorming ambtenaren apparaat
 • Transparantie bij besteding van Staatsfinanciën
 • Transparantie grondbeleid
 • Creëren van werkgelegenheid vooral voor jongeren
 • Verbeterde toegang tot onderwijs en modernisering van het onderwijssysteem
 • Verbeterde toegang tot huisvesting
 • Meer inspraak en betrokkenheid van de bevolking

 

Wij zouden oneindig kunnen doorgaan, maar dat is niet het doel van dit artikel. Wij  wilden u slechts enkele issues voorhouden, zodat u als burger zelf kan nadenken over het proces van verandering.

 

Verandering geen doel maar middel

Verandering is geen doel, maar een middel in een proces om één of meerdere doelen te realiseren.  De vraag daarbij bijft: waarom veranderen? Deze vraag roept weer andere vragen op zoals: welke doelen willen wij bereiken? Welke stappen moeten wij zetten? Wie is verantwoordelijk voor uitvoeren en begeleiden van het proces? Welke uitdagingen en bedreigingen zouden zich kunnen aandienen bij dit veranderingsproces?

 

Veranderen kan als individu en als collectief. In alle rollen die dagelijks worden ingevuld.  Bijvoorbeeld: burger, Surinamer, ambtenaar, medewerker, vakbondsleider, ondernemer, politicus, leider, moeder, vader, dochter, zoon.

 

Om ernstig na te kunnen denken over verandering moeten wij samen een aantal zaken die zich voordoen in de periode vóór en tijdens de verkiezingen en binnen regeringen onder de loep nemen:

d2

 •  Sommige partijcombinaties veranderen iedere verkiezing hun logo en de naam van de combinatie
 • Sommige partijen sluiten zich iedere verkiezing aan bij een andere combinatie
 • Sommige partijen die de vorige verkiezing zelfstandig waren, en verbinding vóór de verkiezing als nadelig hebben benoemd, gaan de volgende verkiezing  toch in een combinatie
 • Alle combinaties komen steeds met dezelfde issues, ongeacht of ze in de periode toen zij regeerverantwoordelijkheid hadden, gewoon te weinig hebben gedaan om daadwerkelijk verandering te brengen om Suriname en alle Surinamers succesvol te maken.

 

Het is duidelijk dat en u  kunt het zelf vaststellen, dat deze vormen van verandering er niet op gericht zijn om Suriname en  Surinamers succesvol te maken.

 

Wie of wat moet er dan veranderen?

1-    De burger – de Surinamer – moet veranderen.

Te nemen stappen:

-       We moeten evalueren en doelen stellen voor de toekomst.

-       We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in het proces en het niet langer overlaten aan combinatie X of Y.  Zelfvertrouwen is de sleutel.

-       We moeten durven kiezen voor Suriname en niet voor pre-electorale combinaties, omdat deze weining vertrouwen en inspiratie uitstralen, in algemene zin en ten opzichte van elkaar

-       We moeten durven politieke partrijen die zelfstandig deelnemen aan de verkiezing meer invloed te geven. Het is bij deze partijen heel duidelijk waar ze voor staan en men kan hen daarop aanspreken!

 

Waarom?

Bij eventuele winst voor pre-electorale combinaties is gebeleken dat  men geen verantwoordelijke kan aanwijzen gedurende het regeertraject. Het blijft helaas een vage groep, waarbij zo makkelijk gezegd wordt:

 • het is de schuld van partner X of Y, niet van mijn partij.
 • wij doen het goed in de combinatie, het zijn de andere partners die dit of dat fout doen, geen visie hebben of te weinig kader.

 

Dit zijn drogredenen. Vooraf had men dit al kunnen weten!

 

 

2-    Het leiderschap

Te nemen stappen:

-       De manier waarop wij leiding geven moet in alle opzichten veranderen om Suriname en Surinamers succesvol te laten zijn. Het leiderschap in het gezin, in de buurt of sport vereniging, op de opleidingsinstituten, op de werkvloer en in de bedrijven. Waarden als Respect, Transparantie, Verantwoordelijkheid en Samenwerken mogen in ons leiderschap, op welke plek dan ook, niet ontbreken. Hierdoor kan het ook overgedragen worden aan allen die betrokken zijn bij zo een leider. Bewust van de aanstekelijke werking hiervan, zal vermenigvuldigend doorwerken.

-       Feedback op het juiste moment met doelgerichte argumenten – geen drogredenen – aangeven wat beter of anders moet. Hier vooral zelf ook  verntwoordelijkheid in nemen geeft glans aan het eigen leiderschap.

-       Feedback of kritiek moet niet alleen naar anderen toe zijn, maar eerst en vooral naar jezelf. Dat vraagt ook om een kwetsbare opstelling, waarin inschattingsfouten worden erkend.

-       Feedback of kritiek moet mensen in staat stellen om te veranderen: bouwen aan zichzelf en aan de ander, zodat Suriname en de Surinamers succesvol kunnen zijn .

-       Feedback is in elk geval niet de ander beschuldigen en zelf  buiten schot blijven, want dan is er sprake van afbreken waardoor de leider niet meer serieus wordt genomen.

 

De potentie om Suriname en Surinamers succesvol te maken moet optimaal benut worden.

TIP VOOR VERANDERING:

THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF OUR ENERGY, NOT ON FIGHTING THE OLD BUT ON BUILDING THE NEW.

QUOTE: SOCRATES

 

 

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Paramaribo, 25 februari 2015

DOE logo en adres

Feb
02

Paramaribo, 3 februari 2015

 

Betreft: Training

 

Beste DOE kernvoorzitters/leden,

 

Stichting PROJEKTA biedt in het kader van de komende verkiezingen een aantal trainingen aan. De trainingen zijn voor u en uw leden een unieke gelegenheid om u te laten toerusten op het gebied van politieke uitgangspunten, doelstellingen, organisatie en denkwijzen. Op weg naar de verkiezingen van 2015 gaat de partij ervan uit dat het belang hiervan bij een ieder helder is. De trainingen zijn systematisch en helder opgebouwd en zullen een grote bijdrage leveren aan uw inzicht en functioneren op het politieke veld.

 

De informatie over deze training:

Thema’s:

 • Kennis maken met Gender
 • Corruptie awareness
 • Plaats: Trainingszaal Kinderhuis Saron
 • Datum: Zaterdag 21 februari van 8.30u-16.00u
 • Bijdrage: Srd 25(betalen op locatie)

 

Let wel, het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 60 personen die zich tot uiterlijk donderdag 19 februari om 12.00u kunnen aanmelden op de volgende adressen:

 

DOE kantoor bij Alicia: 8903913/ 491701

Hortence Forster: 8886413 

 

Namens het bestuur,

 

Hortence Forster-Promes MEd.

Coördinator DOE-opleidingen

 

DOE logo en adres

Jan
03

Wereldwijd leven wij in een tijd van verandering en als deel van de wereld verandert ons prachtig land mee, tenminste dat denken wij……dat hopen wij.

 

De partij DOE vindt dat wij als volk niet langer moeten blijven denken en hopen, maar daadwerkelijk de juiste acties moeten nemen om verandering in Suriname en onder Surinamers te realiseren. Wij vinden namelijk dat de pogingen die tot nu toe zijn ondernomen om verandering te brengen niet altijd tot verbetering hebben geleid.

 

Wayne. W. Dyer,  Amerikaans schrijver en psychotherapeut geeft aan de manier waarop je naar zaken kijkt te veranderen, zodat ook zaken waar je naar kijkt veranderen zullen.  Hiermee stimuleert hij de juiste oorzaak te vinden en de juiste acties te ondernemen, waardoor verandering op elk niveau zal leiden tot verbetering. De manier waarop naar veranderingen gekeken wordt, bepaald dus of men wel of niet in staat is verandering te dromen en tot stand te brengen.

 

Iedere Surinamer zal bij de goede voornemens voor dit jaar zichzelf de vragen stellen:

-          Wat wil ik veranderen?

-          Hoe moet ik een nieuwe kijk op zaken ontwikkelen zodat ik de dingen die ik wil veranderen ook in veranderend perspectief kan zien en uitvoeren?

 

De verandering bij onszelf moeten we namelijk ook zien als een bijdrage om veranderingen op nationaal niveau tot stand te helpen brengen. Wij nodigen u uit tot anders denken over twee van onze speerpunten, omdat wij geloven dat a kenki musu kon!

 

Anti corruptie

Iedereen in Suriname ervaart de gevolgen van corruptie, die onze natie decennia lang in een wurggreep houdt en zich hoe langer hoe meer verspreid. Helaas is het ook deze regering nog niet gelukt de anti corruptie wet te behandelen in het parlement. De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van corruptie zijn daarom ook uitgebleven. Het is duidelijk dat de manier waarop opeenvolgende regeringen naar corruptie kijken niet is veranderd. Dat is de reden waarom zij op dit punt niets hebben kunnen veranderen.

 

We zullen dus als individu en als samenleving anders tegen het corruptie probleem aan moeten kijken; wij moeten het zelf oplossen! Om u te stimuleren anders naar deze kwestie te kijken stelt de DOE partij het volgende voor:

-          De vraag wat doet corruptie met mij, zal er ongetwijfeld toe leiden dat uw eigen bijdrage bij het in standhouden van corruptie af zal nemen.

-          De vraag wat doet het met ons als samenleving; zal ongetwijfeld ertoe leiden dat wij een kritische houding gaan ontwikkelen en ons ertegen zullen verzetten.

 

Leiderschap

Een ander speerpunt is dienstbaar leiderschap. Leider kun je thuis, op het werk, in een vereniging en op beleidsniveau zijn. In dit kader spreken wij tot alle Surinamers, maar in het bijzonder tot hen die ambities hebben om ons volk te leiden in een veranderende wereld.

-          U bent leider van uw gezin. Ga na wat u op dit vlak wil veranderen?

-          Ontwikkel een nieuwe frisse kijk op wat u wilt veranderen en zet de stappen die het mogelijk moeten maken.

 

Onze kinderen hebben stabiele gezinnen nodig. Om dit te realiseren is het voor ons als opvoeders belangrijk ons denken te veranderen.

 

De ministeries die de ontwikkeling van kinderen in hun takenpakket hebben zouden dringend anders moeten kijken naar wat ze doen. Daadwerkelijke verandering is nodig om de kansen van onze kinderen te vergroten en hen weerbaar te maken tegen alle kwaad.

 

Buurt- en sport verenigingen moeten nog meer doen om talent en creativiteit te ontdekken en te stimuleren. Het zelfbeeld van veel van onze kinderen moet beter worden.

 

Met betrekking tot de relatie tussen leiderschap en de aanstaande verkiezing voor volksvertegenwoordigers het volgende:

DOE constateert dat de wijze waarop tot nu toe campagne is gevoerd weinig te maken heeft met verandering in denken. Volgens ons moet er campagne gevoerd worden op basis van een visie en argumenten om de gunst van de kiezer te verwerven, om regeerverantwoordelijkheid te kunnen dragen.

 

De harde werkelijkheid is echter dat leiders,

-          Op de man en niet op de bal spelen. De benadering is negatief.

-          Proberen het volk gevangen te houden in kampen van vóór en tegen

-          Vasthouden aan een systeem om vijandbeelden op te roepen door te wijzen naar het verleden, zonder fundamentele oplossingen aan te dragen op weg naar de toekomst

-          Proberen hun eigen ego of club de hemel in te prijzen en de vermeende tegenpartij te verguizen.

-          Zich niet schamen om kiezers te lokken/ verblinden met geld en loze beloften

 

Tientallen jaren is dit het beeld. Het getuigt, volgens DOE, van weinig respect voor de kiezers en ook een gebrek aan visie met betrekking tot waar wij als land naar toe willen. Geen wonder dat de pogingen tot veranderingen steeds weer schipbreuk lijden.

 

Bij DOE kijken wij anders naar de verkiezing. Wij denken in termen van oplossingen en niet in termen van conflicten. Daarom geloven wij dat onze partij in staat is de kansen op verandering voor Suriname en Surinamers serieus en blijvend te kunnen beïnvloeden. Wij praten met kiezers over hun persoonlijke ontwikkeling en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van ons land en over het profiel van bestuurders die hen daarbij kunnen dienen. Deze manier van campagne voeren zal verandering brengen, omdat die verandering begint bij de ontwikkelingskeuze die u op 25 mei 2015 zal maken.

 

Mogen de woorden van Nelson Mandela in dit kader ons inspireren:

Conflicten bedreigen niet alleen de vooruitgang die we al hebben geboekt, maar ook onze gemeenschappelijke toekomst”.

 

DOE partij wenst aan u allen een nieuwjaar met respect voor elkaar.

 

Paramaribo, 2 januari 2015

DOE logo en adres

Dec
24

DOE kerstkaart

Beste allen,

 

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in eenheid wenst u en de uwen fijne feestdagen en een corruptie vrij 2105 toe.

 

WensKaart Doe 231214